Jauhi Gosip dan Buruk Sangka!

BPZIS Mandiri Tetap Jauhi Gosip dan Buruk SangkaRasullah SAW bersabda:

Ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci.

Ada yang bertanya.

Wahai Rasullah bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya?

Beliau menjawab: jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat ghibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah memfitnah

(Mengucapkan Suatu Kedustaan). HR. Muslim

RELATED ARTIKEL